Fra sorg til glede og litt utdanning

SamskrivingUtdanning

Posted by Merete Bolstad Tue, April 14, 2015 15:21:24

Lyst å teste ut samskriving? Her har du hvorfor jeg bruker det og hvordan jeg bruker det!

http://www.slideshare.net/MereteBolstad/samskriving-hvorfor-og-hvordan


Resultat etter kjøring av digital testUtdanning

Posted by Merete Bolstad Mon, March 16, 2015 12:15:22

Blog image
Da har jeg realisert og utført den digitale testen på klassen min og fått inn resultatene. Etter en kjapp gjennomgang av de åpne spørsmålene har elevene fått tilbakemelding på testen og kan se sin egen besvarelse i forhold til poeng.

Blog imageHer var det to svar som var riktig og kandidaten har valgt bare det ene svaret.

Rapportene man kan kjøre ut i etterkant for å se på hvordan helheten er blitt, er fine. Her er to eksempler:
Blog image
Karakterfordeling på prøven, jevnt over et godt resultat.

Blog image
Besvarelse på et enkel spørsmål - og det ser ut til at jeg har klart å få inn noen holdninger til elevene i forhold til oppetid i nettverk.

Åpent innholdUtdanning

Posted by Merete Bolstad Mon, January 26, 2015 12:32:06

Kontekst: Jeg er da faglærer på IKT servicefag og har fag som Virksomhetstøtte og Bruker og driftstøtte. I faget Virksomhetstøtte har jeg gått bort i fra NDLA som blir litt for generell. Her har jeg skreddersydd et opplegg med ITIL som er knyttet opp mot ungdomsbedriften vi kjører hvert år.

Målet for denne opplæringen er at elevene skal forstå hvordan IKT i forskjellige bedrifter fungerer. Samtidig så er det viktig at de forstår utfordringen i å ha god kvalitet i alle ledd i bedriften.

Måten de lærer dette best på er ved egen erfaring.

Det jeg bruker i dette faget er www.ungdosmsbedrift.no som «litteratur» for ungdomsbediften.

Dette følges opp med konkrete oppgaver i forhold til ungdomsbedriften som skal ende i registrering i Brønnøysundregistrene.

Bedriften driver hvert år med IKT tjenester som helpdesk, kurs og arrangementer.

Denne delen av faget bruker jeg inn under Programfag fordypning for å få nok timer.

I Virksomhetstøtte har jeg laget filmer på Youtube som ligger åpent tilgjengelig. Foreløpig er ikke kvaliteten så bra at jeg føler jeg kan sette noen begrensninger i bruk – men er personlig for å dele mest mulig gratis. Hvis noen har nytte av det jeg lager, så versågod bruk. Men si gjerne i fra hvis du forbedrer stoffet.

I dette faget jobber vi slik at vi kjører en del teori i starten – deretter jobber vi i praksis mot helpdesken vår.

Undersøkelser lager vi ved hjelp av Google produktene eller ved hjelp av Itslearning gjennom et prosjekt.

Vi bruke Spiceworks programmet som er gratis for å kjøre helpdesk og som er knyttet opp mot vanlige helpdesk programmer som man må betale for. Det baserer seg på å registrere timer, ticket og historikk på vanlig måte.

Vi fakturerer ved hjelp av Faktura Larsen som er en gratis liten pakke for å lage fakturaer. I seg selv supert til mindre bedrifter – og ungdomsbedrifter.

Det finnes mye stoff om ITIL på nett, men det meste er på engelsk. Har derfor gjort dette mer til eget.

Ut i fra henvendelsene til helpdesk – lager elevene statistikk – her brukes ingen spesielle verktøy.

Når vi er i gang gjør vi løpende vurdering og forbedring av helpdesk.

Det vi tjener mest på er å kjøre kurs for eldre, arrangere bursdager med Minecraft EDU og klassetreff.

Ellers i generell undervisning bruker jeg NDLA, Del og bruk, Kahns akademi, Kidsakodernettverket, og egne nettverk. Vi setter oss blant annet inn i Moodle som er et meget sterkt LMS system for å undervise lærere i Narvik kommune.

Bruker bare ett system som jeg har vært nødt å betale for og det er Camtasia – som jeg nå har funnet ut kan erstattes med andre systemer som er gratis, men litt vanskeligere å sette opp.

Kvaliteten på det jeg lager selv er såpass lav ennå at jeg ikke ønsker å begrense deling. Men ser for meg å bruke cc lisens etter hvert. Det være seg hvis skolen ønsker å gjøre dette til "vårt". Ser for meg at jeg får lov å reklamere for skolen også, noe som ikke helt er avgjort nå.

Jeg ønsker stadig å forbedre kvaliteten og innføre nye metoder. Det som er viktig er å få teste ut måter å gjøre undervisningen levende på. Omvendt undervisning er en god måte. Elevenes egen planlegging er en annen metode jeg bruker nå - med vekslende resultat. Elevene må ha en høy grad av modenhet for å fikse denne arbeidsmetoden.
Var også redd for å miste elever, at de ble sittende hjemme i stedet for å komme på skolen. Tror faren for å miste elever er større om man drukner dem i teori.

Jeg ønsker å få ITIL inn i NDLA konseptet - når jeg er ferdig med dette studiet får jeg tid til å drive enda mer med lobby ;)



Digitale testerUtdanning

Posted by Merete Bolstad Mon, December 22, 2014 16:48:59

Om meg - fremdeles faglærer i IKT Servicefag på Narvik Videregående Skole, Nordland Fylkeskommune. Superbruker og veileder i Itslearning, i tillegg til en fot innenfor Moodle og Fronter.

Beskrivelse av en digital prøve i faget Virksomhetsstøtte: Fra UDIR:

Programfaget omfatter forbedring av arbeidsprosesser ved å bruke IKT. Bruk av IKT som bidrag til verdiskapning og omstilling inngår i programfaget. Programfaget omfatter kartlegging av IKT-kostnader, brukertilfredshet, kostnads- og nyttevurdering, og bruk av relevant regelverk og avtaler for IKT-løsninger.

I faget virksomhetstøtte følger vi den internasjonale standarden rundt ITIL (Information Technology Infrastructure Library)

Dette fører elevene rundt hele kvalitets sirkelen i forhold til målet i faget. Dette er en standard som er basert på fortrinnsvis større bedrifter, men vi har fått støtte fra den største IT bedriften i Nord Norge FUNN på at dette er det de ønsker elevene skal ha i "ryggsekken" sin. Fra lærerhold har jeg fått litt trykk siden jeg velger denne måten å gå inn i faget på. Men mener jeg har argumenter nok og erfaring fra bransjen selv til å sørge for at elevene skal ha best mulig grunnlag for å gå ut i arbeid få måneder etter de har hatt undervisningen.

Den testen jeg skal ta for meg er den jeg har laget som et sammendrag og test om hva elevene har fått med seg etter gjennomgangen av alle fasene i ITIL.

Blog image

Tjenestestrategi: IT avdelingen kan tilby mange tjenester til sine kunder. Det er en del strategiske vurderinger som må skje før man bestemmer seg for hvilke tjenester man faktisk skal tilby.

Tjenestedesign: Når man har funnet ut hvilke tjenester man skal tilby, må man finne ut hvordan de skal lages og gjennomføre det.

Tjenesteovergang: Denne fasen innebærer å sette nye eller endrede tjenester ut i produksjon – la kunden få tjenesten.

Tjenesteadministrasjon: Når en tjeneste er tatt i bruk må den holdes i gang og kunden må få hjelp til å håndtere feilsituasjoner.

Kontinuerlig tjenesteforbedring: Man må hele tiden ha fokus på hva som kan gjøres for å forbedre tjenestene.


For hvert av disse temaene har jeg benyttet omvendt undervisning. Elevene får videoen et par dager før vi skal ha faget, og etter gjennomgang av dette får elevene en oppgave.

(Jeg har i etterkant sett at jeg er nødt å få til en test som skal gjøres før de kommer på skolen for å få en sjekk på at videoen er sett. Mine elever evner ikke å gjøre lekser - da er det skyrim, wow, lol osv som frister mer)

Testen ser ut som dette:

Blog image
Spørsmålene er som dette:
1

Enten/eller

En undersøkelse er en fin metode for å registrere hvilken programvare og hvilke enheter som blir brukt

2

Enten/eller

Bedriften burde ikke registrere private programmer

3

Enten/eller

Hva er det viktigste med oppetid for brukeren?

4

Flervalgsoppgave

Hvorfor er det viktig å tenke på fremtidige behov når man skal få et nytt system?

5

Enten/eller

Et enkelt og brukervennlig IKT-system gjør bedriften mer sårbar mot oppsigelser

6

Flervalgsoppgave

Etter man har implementert et nytt system er det viktig å...

7

Flere svar

Hvorfor må man se på levetiden til en programvare?

8

Flere svar

Superbrukere er at man...

9

Flere svar

Hvilken metode kan vi benytte oss av i en mindre bedrift for å få tilbakemelding på IKT-støtte?

10

Flere svar

Driver og manualer finner vi ved å...

11

Flervalgsoppgave

Når bedriften skal kjøpe inn utstyr er det din jobb å ...

12

Flervalgsoppgave

Hvor lang tid har du på deg til å returnere en vare du ikke er fornøyd med?

13

Flervalgsoppgave

Hva står ITIL for?

14

Åpent svar

Nevn 4 fordeler med bruk av ITIL.

15

Åpent svar

Nevn noen ulemper ved bruk av ITIL.

16

Åpent svar

Hva er en tjeneste - forklar med egne ord

17

Åpent svar

Hva menes med en prosess? (Bruk egne ord)

Fordeler og ulemper

Fordelene ligger her i at jeg har en ferdig laget test som jeg kan kjøre hver gang jeg har faget.

Den består av mest selvrettede oppgaver, bare noen få oppgaver på slutten som må rettes manuelt. Det betyr at jeg får mer tid til elevene i timene og tiden på administrasjon går fortere.

Elevene foretrekker å gjøre oppgavene på data, da slipper de å skrive for hånd.

Elevene får samme refleksjon rundt stoffet som om jeg hadde laget en vanlig skriftlig prøve.

Jeg kan bruke variasjon som flervalg og sammenliknings oppgaver.

Fallgruven er egentlig at jeg egentlig aldri blir helt fornøyd og stadig ordner på opplegget for å gjøre det bedre. Det tar jo tid. Jeg jobber stadig med å forbedre spørsmåls stillingen slik at den skal være ADD, ADHD og dyslektiker vennlig.

Ellers er det få ulemper og så snart jeg viser dette til mine kolleger så "tar de av" i benyttelsen av opplegget selv.

Jeg benytter bare digitale tester i mine fag.







Spill i undervisningUtdanning

Posted by Merete Bolstad Thu, November 13, 2014 00:20:53

I forbindelse med faget IKT i læring på Høgskolen i Sør Trønderlag er oppgaven denne gangen å skrive blogg. For de som ikke har blogg, skal de opprette en.

Vi skal skrive om noe som opptar oss i undervisningen – og jeg skal ta for meg det å bruke spill i undervisningen på skolen. Jeg jobber på VG2 – men oppleggene jeg skriver om kan brukes på alle trinn.

Jeg har testet ut noe som heter Minecraft EDU – det er Minecraft omformet slik at det skal passe til undervisning.

Uten mål, mening eller en spesiell oppgave fungerer det ikke – da blir det bare målløs spilling slik de var vant med fra før. Ingen refleksjon, ingen læring.

Da vi skulle teste ut hvordan det tekniske fungerte i et LAN – fikk vi det greit til etter en times tid, for at elevene falt inn i sine vaner med å stjele hverandres verktøy, ødelegge stigen- slik at ingen kom seg opp og noen fant det formålstjenlig å grave ned læreren sin :P

Men da jeg satte opp en bestemt case – en oppgave som skulle løses ble det en helt annen fart.

La oss si at vi på jorden har klart å ødelegge alt og alt ligger under vann, i fremtiden. Det eneste som stikker over vannet er Mount Everest. Der er det noen som har vært lagt i søvn i 200 år – og når de våkner så er alle borte. Det er ett tre igjen, det er masse vann, det er mulig å skaffe seg mat og det er mulig å drive gruvedrift.

Oppgaven heter Resque from Everest – og er en av de ferdige verdenene / oppgavene man kan kjøre i Minecraft EDU. Poenget blir å se om man kan dyrke frem planter, for å få luft. Finne jern for å bygge romskip, skaffe mat for å gi føde til de som har overlevd. Her er det viktig å dele oppgaver, lete, finne og samarbeide. Finner du jern, så snakker du med alle – og alle hjelper til. Etter hvert begynner det å bli hus, hager, åkrer, mer luft og mer land.

Tanken bak er å tenke miljøvern, hvordan endte vi opp der. Det gir refleksjon.

Det ligger mange oppgaver i basen allerede, og du står fritt til å lage din egen verden.

Oppi dette er læreren som styrer spillets gang. Er det noen som tuller, ja da kan du «fryse» ham/henne. Er det noe som mangler så kan elevene spørre – du stiller betingelser og de kan få det de trenger.

I fag som historie kan det brukes til å lage historiske bygninger. I RLE faget har jeg sett det brukt til å lage bygninger som avspeiler epoken religionene har oppstått.

I matematikk brukes det i trigonometrien. Spillet er ypperlig til prosent og brøk regning – det er bare å sette opp utfordringene – og la elevene gå ei løype av beregninger.

I språkfag kan det brukes til å samarbeide på engelsk. Det er bare å bruke den engelske varianten av spillet. Det betyr at alt som brukes av verktøy og innhold er på engelsk.

Når vi så går videre og ønsker dette brukt for å lage en liten programmeringspire – så er det mulig å bruke turtles – det er Minecraft roboter som kan programmeres. Her kan du lage deg roboter som kan løse mange oppdrag. Dette kan relateres til samlebånd prinsippet. Hvorfor grave selv når du kan la roboten grave. Hvorfor måke sne – når roboten kan. Her lærer de i prinsippet hvordan program bygges opp og hva som ligger i bunnen på de fleste duppedittene vi har rundt oss i dag. Alt fra PC til mobil, til musikkspiller til tv.

Når vi har teste mulighetene her – kan vi gå videre til neste EDU pakke, her vil det lages mye fremover. Og det fine er at lærerne som lager dette, de deler – helt gratis.

Det som blir neste steg – er å lage en egen verden – tilpasset de fagene jeg underviser – og se hvordan det kan gjøres mer utfordrende med å «spille» seg fram til løsninger.



Gruppearbeid over nettUtdanning

Posted by Merete Bolstad Thu, March 20, 2014 14:12:08

* Personlig refleksjon om gruppearbeid
* Liste over tips og krav for effektivt gruppearbeid
* E-tivitet for gruppearbeid
* Lenker eller andre interessante funn fra denne modulen som du ønsker å lagre

Gruppe arbeid over nett er utfordrende - og ikke minst har det overrasket meg mange ganger at det blir som i det "virkelige" liv.

Som veileder på HIST i mange år skulle jeg hjelpe en del grupper som jobbet med et prosjekt der de skulle løse en database oppgave sammen. Vi satte sammen gruppene og koblet dem i sammen med skype og diskusjonsforum. Opplegget var ganske stramt satt sammen og det var en fastsatt fremdriftsplan. Vi hadde beregnet en stor del med selvstendighet i arbeidet og at dette skulle gå greit.

MEN

Utfordringene meldte seg da arbeidet startet. Hvem skulle ta ledelsen? Trengte gruppen en leder - ville det være best å bruke et demokratisk opplegg?

Gruppene ble uenige seg i mellom hvem som skulle ta ledelsen. Vanligvis er det vegring mot å lede noe - men her var gruppesammensetningen slik at vi i en gruppe hadde to naturlige ledere. Disse hadde grunnleggende ulikt syn. Hvordan administrere man avstemming når det er uenighet, og hvordan kommer man seg fram til en løsning i en diskusjon. De sedvanlige trollene skremmer mange til å tie. Får man med seg alle "stemmene"?

I gruppen som klikket best var det en del systematikere - disse hadde en dokumentasjon kjapt på plass og en arbeidsfordeling som så ut til å fungere med ett unntak. Medlemmet som ikke gjorde noe, eller var utilgjengelig. Her fordret det at alle bidrog ellers ville det bli et hull i kjeden.

Panikken kom når det nærmet seg del innleveringene og alle bidragene ikke hadde kommet inn ennå.

Det som skjer når mennesker skal samarbeide som i utgangspunktet er fremmede for hverandre er vanlig gruppepsykologi. Dette må vi ta hensyn til når vi lager oppgavene. Kan være at det er smart å lage en liten kartlegging av elevmassen før vi setter sammen gruppene. Mayer Briggs har en grei modell som ikke går alt for dypt. Her er om å sette sammen strukturerte, fremdrift orienterte, og utadvente personer med innslag av fornuftige introverte mennesker.

Som veileder må du hjelpe dem med å holde fremdriften. Og tilgjengeligheten blir høy om du ikke setter opp en milepæl plan som setter opp litt mer fastsatte møtepunkter. Du må passe på å avsette god tid på slutten av prosjektet... erfaringsmessig venter man dessverre litt for lenge før man setter i gang med oppgaven.

Det finnes nå avstemmingsverktøy i LMS systemene, som er nyttig å bruke i gruppe arbeid. Dette i tillegg til diskusjonsgrupper og mulighet for "live" diskusjoner hjelper. Samt tilgjengelighet på mail.

Moodle - Itslearning og Fronter har alle nødvendige verktøy for å få til det meste. Moodle er gratis og kan benyttes og settes opp av private kurs holdere. Noe undertegnede vurdere å gjøre for elevene jeg får til høsten. Dette vil bli en egen gruppeoppgave.

Det er forskjell på når gruppen er spredd over hele landet, og når gruppen har mulighet til å møtes. Med et par møter vil de få kjent hverandre litt på tennene, og hvis de er effektive vil de klare å få utført mange oppgaver på kort tid sammen. Men jeg har også sett grupper som har fungert utmerket på nett.

Like festlig hver gang når det kommer klager på andre kurs elever - vi som er veiledere kjenner jo disse bare over nett vi og :) Men nettikette og tale-regler må til for at dette skal gå greit. Konflikter må være mulig å løse. Følelsen av å lykkes ved godt resultat. Men har også hatt tilfeller der vi via logg har vært nødt å gi individuell tilbakemelding - da en felles løsning ikke var mulig.

Baserer mine teorier på tekster jeg har lært innen gruppepsykologi av Odd Rørvik, og masse erfaring innen gruppearbeid som utskremt veileder :)

Refleksjon over de enkelte moduler i VETeL_NO kursetUtdanning

Posted by Merete Bolstad Thu, March 13, 2014 14:47:49

Nr Kompetanser Bevis/ oppnådd i hvilke moduler. Tilbakemelding
1 Intro og oppvarming Sette e-læring inn i en yrkesfaglig sammenheng - Padlet - kjekt verktøy for story-line.
2 Kompetanse utvikling Innen dette faget har jeg en del å basere meg på fra HIST.
3 Utforske eLæring Har vært heldig og deltatt og laget e lærings aktiviteter. Slik at jeg har feks sett hvordan gruppe arbeid over nett KAN fungere på alle måter.
4 Utforme eTivitet Utviklet og fikk tilbakemelding på egen e-tivitet - som er et interaktivt kurs om datasikkerhet. Andre kursdeltakere hadde laget et godt opplegg på Apache, MySQL og databaser. Konkret og god oppgave.
5 Utvikle e-læringsressurser Laget en instruksjons film - foretrekker dette fremfor bare å ta opp undervisning. Bedre med redigert innhold og kapitler for å jobbe mer strukturert. Lagt ut min første film på Youtube :P
6 Nettressurser, deling og evaluering Creative Commons lisensiering - nytt for meg som har basert meg på TONE innen kildekritikk. Må se på hvordan det virker andre "veien" når man selv skal dele ressurser på nett. Er personlig for full deling av ressurser så fremt man får stå i "rulleteksten". Har her pinn'et de nett ressursene jeg syntes var nyttig.
7 Motivasjon
8 Gruppe arbeid
9 Moderering av diskusjonsformu på nett
10 Kursleders rolle


En god videopresentasjonUtdanning

Posted by Merete Bolstad Sat, March 08, 2014 17:12:14

Det jeg først og fremst tenker på er hvordan det ikke bør være - mobiltelefonen ringer, foreleser klør seg i håret ... eller på leggene med føttene oppå et kateter (opplevd dette selv) Foredragsholderen bør være godt forberedt og hvis det skal være bilder av vedkommende bør det være litt nøytralt antrekk - rommet bør være ryddet og selve leksjonen like godt planlagt som i vanlig undervisning. Jeg er ikke så glad i bare opptak av undervisningen uten redigering. Jeg mener at gode opplegg bør være redigert og enkelt å manøvrere i for brukeren i etterkant.

Jeg lager meg en oversikt over det jeg skal snakke om - en wireframe kan brukes skjønt det egentlig brukes til å lage ramme rundt en hjemmeside.

Lager et manus klart og forbereder det jeg skal vise frem. Det kan være helt konkrete tekniske ting eller software.

Så spiller jeg det inn i flere omganger - legger tekst på og redigerer i et videoredigerings program.

For andre yrkes retninger kan man også benytte seg av video sekvenser til å ha noe for at elevene skal kunne repetere og se på forklarings sekvenser. Jeg skal forsøke meg på noe annet enn IKT i den videre oppgaven for å se om vi har noen muligheter her vi ikke har tatt i bruk :)