Fra sorg til glede og litt utdanning

Fra sorg til glede og litt utdanning

Om min dagbok...

100% reklamefri blogg - med mine tanker fra år tilbake i tid. Nå fremover kommer det nok noe som er relatert et fag jeg arbeider med - der blogging er en del av selve faget. Men jeg har ikke hjerte til å slette tankene jeg har hatt. De var og er en stor del av meg og vil også være det i fremtiden.

Refleksjon modul 1,2 og 3

UtdanningPosted by Merete Bolstad Wed, January 08, 2014 11:33:49
Modul 1 og 2
Padlet - er et fint verktøy for de som underviser i forhold til å vise "fremgang" i ting - historiske linjer, story line og denne typen ting. I forhold til å presentere seg selv syntes jeg det ble litt kunstig siden jeg har en egen nettside til det formålet.Padlet

Jeg trenger denne erfaringen for å få bevis på min kompetanse innen et fag jeg har holdt på med over en del år. I tillegg er dette ganske nært et kurs jeg har tatt på HIST som dreier seg om PLN nettverk. Dette går direkte inn i metoder på å bruke nettet til læring. I tillegg til egne personlige nettverk. Jeg planlegger å gjøre deler av undervisningen omvendt - har gjort en øving på dette. Og jeg holder på med å planlegge konseptet rundt en oppfølging av lærlinger under læretiden - som i dag er "manuell" med oppmøte. Noe som koster vel mye ressurser for skolen. Jeg er på twitter, instagram, picasa, facebook, snapchat osv... :) Jeg bruker del & bruk, itslearning, fronter, moodle. Jeg bruker Yammer og kidsakoder nettverket mv.


Modul 3 Hvilken erfaring du ønsker å reflektere over:

Deltok på videokonferanse men systemet som brukes i dette systemet fungerer ikke. En google hangout, skype eller et annet videokonferansesystem hadde vært bedre. Vi kastet bort mye tid. Vi var også bare 3 deltakere enda kursleder har gjort en undersøkelse på forhånd i forhold til passende tidspunkt. Som eKurs deltaker må man passe på å delta på det som legges ut når det er det som skal danne grunnlag for å løse oppgaver.

GotoWebinar har jeg brukt en del selv, og kan anbefale måten det legges opp på. Svært lite tekniske problemer med dette systemet.

I forhold til blogg ønsker jeg å bruke min egen - spesielt etter jeg var på eVET sine sider. Her var det etterlatenskaper etter forrige gang de har kjørt samme kurs på POLSK.. tror jeg. Jeg velger derfor å bruke egen side og oppgi link. Dette har jeg bedt dem å om å ta vekk da det er forvirrende for kursdeltakerne. Viktig å "vaske" nettbaserte kurs hvis man har fått et kopiert opplegg.

Konklusjonen vil være at jeg ville brukt et annet verktøy i kombinasjon med NDLA's samskrive verktøy i min egen jobb. Vi har ikke tid til å plages med det tekniske. Og det må være så intuitivt at hver enkelt lærer også klarer å håndtere systemet uten å være data ingeniør :)

 • Comments(1)//blogg.mereteweb.com/#post17

Øving 3 - PLN Nettverk

UtdanningPosted by Merete Bolstad Sun, December 15, 2013 18:02:28
Målsetning - Målsetningen med å jobbe med cloud computing innen IKT servicefag er ganske innlysende.

Våre elever trenger å være på høyde med utviklingen og få en formell bekreftelse på noe av det de kan og bruker i hverdagen - satt inn i oppgave form.

Oppgaven baserer seg på at elevene skal få teste ut Dropbox, Google produktene, Samskrive, og andre sosiale medier.

Lærestoff - Oppgaven er hentet fra Whitepapers produsert av Digi.

Læringsaktiviteter - Elevene skal jobbe praktisk og deretter reflektere over stoffet. Her er sikkert en hel haug med teoretikere som støtter denne type arbeid, og mine kollegaer er gode å dytte dette inn i teoretiske rammer. Mens jeg i grunnen er mest interessert å klare å nå frem til elevene med stoffet. Om det fenger ser jeg når de jobber med det - for da vil de av elevene som har mest ADD / ADHD klare å jobbe konsentrert en stund. Da følger de andre på ;)

Opplegg for vurdering - Elevene ønsker karakter på oppgavene - derfor knytter vi det opp mot rapportskriving som gjør det lettere å vurdere det de har gjort. I rapportene får de i stor grad lov å bruke skjermdump for å dokumentere oppgaven sin. De har også mulighet å bruke Camtasia, Photostory og andre hjelpemidler for å vise hvordan de har løst oppgaven.

Oppgaven er delt i tre deler:


Praktiske oppgaver innenfor Cloud computing Del 1.

Som første oppgave skal dere installere og ta i bruk Dropbox:

Dropbox allows you to sync your files online and across your computers automatically.

 • 2GB of online storage for free, with up to 100GB available to paying customers.
 • Sync files of any size or type.
 • Sync Windows, Mac, and Linux computers.
 • Automatically syncs when new files or changes are detected.

I oppgaven som tilhører denne sekvensen skal dere svare på følgende:

1. Hva er det som gjør at Dropbox er en del av nettskyen?

2. Hva kan vi benytte Dropbox til?

3. Hvem vil du anbefale å bruke Dropbox?

4. Synkroniser din mobiltelefon ved hjelp av datamaskin og Dropbox - hva erfarer du?
Du må laste ned Appen til Dropbox og installere denne på din mobil.
(Forutsetter at alle i klassen har smart telefoner)

5. Nevn hvilke fordeler og ulemper benyttelsen av Dropbox medfører.

Praktisk bruk av Cloud computing - Del 2.

Google har en god del tjenester innen Cloud computing allerede.

Kan du nevne noen av disse?

Test ut Google document og gjør følgende oppgave:

Du får i oppdrag å lage en kort introduksjon av Google Document - hvordan den brukes - og hva nytteverdien kan være.

En av funksjonene til Google Document skal være at man skal kunne dele dokumenter innenfor en organisasjon - fortell hvordan det fungerer og vis hvordan i presentasjonen din. En måte å gjøre dette på kan være å dele et dokument mellom dere i grupper og vise fram skjermbilder på hvordan dette kan gjøres.

I stedet for å lage en vanlig presentasjon skal du bruke Camtasia eller tilsvarende program du har tilgjengelig på din maskin og kan kjøre gratis.

Denne presentasjonen skal du legge ut på Facebook gruppa til klassen der det blir en liten konkurranse på hvem som har laget den beste - og det blir en avstemming mellom dere i klassen.

Praktisk bruk av Cloud computing - Del 3. Vi ser på hva andre har av praktisk nytte av CC.

Denne oppgaven er i 2 deler, første del løses i grupper mens den siste oppgaven leveres individuelt.

Les bloggen til Jørn Klippersund og ser hva han synes om denne form for programvare tilbud på nett.

http://innbokskontroll.no/2010/10/03/alt-pa-nett-alltid/

Gå i grupper på 2-3 stykker og løs oppgaven ved å bruke samskrive - det betyr at dere kan gjøre denne oppgaven hjemme eller på skolen uten å sitte sammen. Link til samskrivnings dokumentet leveres som svar på oppgaven. Gjerne ved hjelp av en link til en felles Google Disk katalog.

1. Hva synes du om måten denne legen bruker nettskyen på - og tror du dette er vanlig i denne bransjen?

2. Hvilke andre nettsky løsninger finnes nå?

3. Hvilke løsninger bruker dere?

4. Nevn fordeler og ulemper for denne typen løsninger og hvordan du vil løse utfordringer som vil bli i en bedrift om alle ansatte kjører hver sine sky-løsninger.

5. Test ut en av backup løsningene som finnes i nettskyen av de som er gratis. Skriv en anbefaling ala en artikkel fra Hardware.no med terningkast.
Denne anbefalingen legger du ut på din Google + konto - der oppgaven er godkjent når undertegnede har vært inne og G+'et den :)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------
For alle tre oppgavene får dere lov å bruke kamerat hjelp over nett.
Betingelsen for å hjelpe hverandre er at dere bruker deres PLN nettverk og at dere gir en tilbakemelding på hvilke nett dere har brukt.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------
Egne notater:

Jeg bruker og er inspirert av Arne Krokans bok om smartere læring. Her benytter jeg meg av ideer og synes teorien bak passer til den type undervisnings opplegg jeg bruker.

Samtidig må vi for å få en fast form på undervisningen ha rammer rundt. Slik at på denne oppgaven ville jeg gitt en frist på tre uker - og anbefalt elevene å jobbe med en del per uke. Samtidig som dette har elevene andre oppgaver og fag som går fast. Vi ser at når vi slipper elevene med å jobbe med moduler der de selv skal bestemme tidsbruken - så ender det opp med skippertak rett før innlevering. Noe ala det jeg gjør nå :)

Jeg bruker It's learning som ramme, der jeg knytter leksjonen inn i timeplanen som kjøres med RSS mot Google Kalender og deretter synkes mot elevenes mobiler. Det bør gjøre det helt 100 sikkert at elevene får med seg hva som skal gjøres.

Dette er spesielt nyttig for de elevene som har bokstav diagnoser der jeg ser at de i større grad får med seg hva som skal skje på forhånd og deretter slipper urolighet i forbindelse med å grue seg eller usikkerhet rundt opplegg.

Å bruke PLN nettverk er en lettelse for elevene - men vi ser at de ikke takler sosiale medier når det dreier seg om de andre de har på lista si. Slik at egne sosiale nettverk som Yammer vurderes i forhold til å bruke dette i skolearbeid.

Her vil jeg gjøre en vurdering etter denne oppgaven er gjort - og bruke Yammer i en egen PLN oppgave som elevene skal få etter neste utplassering.

Det blir tredie gang jeg skal kjøre dette opplegget, første gang gikk det fint. I fjor fungerte det ikke og i år har jeg en helt ny elevmasse.
Derfor er jeg spent på hvordan dette vil gå og hvordan elevene vil løse oppgaven.

Den vil bli gitt i starten av januar, etter neste ukes prøve eksamen tror jeg det blir en fin oppgave å arbeide med litt praktiske oppgaver etter juleferien. • Comments(1)//blogg.mereteweb.com/#post16

Sorg i glede

Ord for dagenPosted by Merete Bolstad Mon, November 25, 2013 22:43:39

14 år – 26 november 1999, lille Margot Kristine til minne – tenner lyset. Minner har jeg ikke så mange av – 7 dager er ikke et langt liv. Dramatiske dager, levde fra time til time – forsøkte å holde roen. Det gikk ikke så bra når barnet ditt er alvorlig sykt. Fantastiske leger og sykepleiere som kjempet sloss og tapte – gråt sammen med meg. Ny uro i meg når jeg hører at de skal slå sammen nyfødt avdelingen med Tromsø, med begrunnelse i å samle faglig kompetanse. I dag når vi har spesialisten på nettbrett og en kirurg i Japan kan operere på andre siden av verden ved hjelp av teknologi. Kompetansen deres gjorde at jeg hadde en mulighet til å gå videre uten å bli ødelagt. Et team av mennesker som gjør en utrolig jobb. Som passet på at jeg også fikk vite at det meget ofte går bra. Jeg fikk hilse på en liten tass som var i Bodø samtidig med oss på etter samtalen. En fin halvtime der jeg fikk holde et vakkert lite barn som det gikk godt med inntil, meg – kjenne hjertet slå!

Årene går, den skarpe smerten er ikke lengre. Men å tro at jeg kan lure kroppen til å ignorere det som skjer inne i meg rundt disse datoene kan jeg ikke. Jeg går inn i min lille boble der jeg trenger å få være en stund. Slik er sorg, det er helt normalt. Husken er kort og dagene lange. Redselen hogger igjen tak for å miste det kjæreste man har. Enhver mor og far kan kjenne på den redselen – og kan forstå.

Har sluttet å bry meg om overfladiske ting – som jeg har sett en del av… klesmerker, viktig- nei.

Et trygt barn, med stabil oppvekst uten uro som gjør at de søker inn i miljøer som bare vil de vondt – det er viktigere å ta med seg enn om klærne har det ene eller det andre merke. De «små» tingene som er så viktig, å være der når de spør sine spørsmål, lytte når de har noe å fortelle – gjøre ting sammen. Det er viktig for meg nå – det var et løfte jeg gav der jeg lå med min lille jente på brystet og viste hun var i ferd med å forlate meg. Jeg lovet å prøve å gjøre en forskjell – vet ikke om jeg lykkes, men jeg akter å prøve. Den samtalen kommer jeg aldri til å glemme – jeg lovet å prate til hun var «over» - det gjorde jeg. Det holdt hardt – det var det eneste jeg kunne gjøre for henne der og da. Jeg fikk ikke et helt liv med henne. Det er helt naturstridig å måtte begrave sitt barn.

Sammen med en fantastisk varm og god familie som jeg har rundt meg, og gode venner som har støttet meg – har jeg nå fått oppfylt et ønske og blitt godkjent for å gjøre noe verdifullt for meg selv og de rundt. Om få måneder får vi et nytt barn inn i familien. KA får lov å bli storebror, noe jeg ikke har fått til på annet vis ;) og jeg får lov å bli fostermor. Et lite barn som trenger et hjem skal få bo hos oss og bli en del av vår familie. Bare i Nordland trengs det rundt 50 fosterhjemsplasser. Noe å tenke på i verdens rikeste land. Skulle tro at vi hadde det så godt at alle barn kunne vokse opp og ha det godt, men slik er det ikke. Her håper jeg mange flere enn meg kan tenke seg å gjøre en forskjell. I denne prosessen har jeg møtt mange fantastiske mennesker som går sammen med meg.

Jeg vet hva tap er – et fosterbarn har ikke opplevd annet enn tap i sitt liv. Jeg vet hva som skal til. Masse tålmodighet, tid og ubegrenset kjærlighet.

Dukker inn i boblen min nå, – å skrive letter på trykket.

Noen bok anbefalinger til slutt

– Sommerlandet, for å forklare barn om døden.

- Små føtter setter dype spor, om å miste barn og tiden etterpå (passer for mennesker i sorg, lærere, helsevesen og alle rundt)

- Og den nyeste boken om temaet jeg ennå ikke har fått lest – Når livet slutter før det begynner • Comments(0)//blogg.mereteweb.com/#post15

Linkeldn - profesjonelt nettverk

UtdanningPosted by Merete Bolstad Tue, November 12, 2013 21:49:58
http://prezi.com/dureoehytiql/linkeldn/

Link til presentasjon jeg hadde for Kvinnenettverk Narvikregionen.

Denne kan deles og brukes for å få en enkel innføring i hvordan man kan bygge opp et personlig profesjonelt nettverk.

For å dele det man arbeider med, når man er på jakt etter jobb, eller for å oppdatere seg faglig.

 • Comments(0)//blogg.mereteweb.com/#post14

Falsett

DiktPosted by Merete Bolstad Sat, October 26, 2013 01:24:53
Falsett
Som en diamant
Når solen skinner gjennom
Og du får et fargespekter
Som sprer seg i transparente
Farger i mange lag
Gjennom rommet
Gjennom deg
Avspeiler Deg...

@merete-2013

God helg!

 • Comments(0)//blogg.mereteweb.com/#post13

Grunnleggende oppbygging av PLN for noob’s!

UtdanningPosted by Merete Bolstad Wed, October 16, 2013 22:32:23
Forutsetningen min er at jeg her skal prøve å få min kollega Ola Nordmann til å se nytten og starte å bruke PLN nettverk. Min kollega er lærer i videregående skole og har ansvar for fag opplæring eller jobber med fellesfag.

Du vet kanskje ikke hvor nyttig et PLN nettverk er? Jeg vil derfor prøve å se om jeg kan for det første motivere deg og deretter sette deg i gang med å bygge deg opp et nettverk.

Når elevene sier at alt er så kjedelig og at de gjør det samme hele tiden. Når du begynner å føle at bunken er snudd og at du selv begynner å bli lei ditt eget lærestoff. DA er det PLN nettverk kommer inn.

Innen Twitter har jeg koblet meg opp mot lærere i resten av landet som driver på med samme type undervisning som meg i tillegg til ting jeg interesserer meg for utenom dette.

På G+ har jeg samlet enda flere lærer ressurser som jobber med samme mål.

Og innen Del&Bruk finnes det en god del lærer ressurser som også er knyttet opp mot jobben.

Og skulle man bli ordentlig lei så kan man via Linkeldn finne seg ny jobb ved å jobbe med profilen og nettverket der ;)

Jeg vil derfor lage en kort gjennomgang på hvordan man kommer i gang med Twitter.

Twitter er for korte meldinger, linker og tips. Og du trenger ikke skrive så mange tweets selv – du kan lete opp og følge de personene, organisasjonene og institusjonene du ønsker.

Det kalles en mikroblogg.

For eksempel – jeg sto fast i forhold til å finne fornuftige ting å variere undervisningen med for noen dager siden. Elevene ønsket praktiske oppgaver. Da gikk jeg inn på Twitter og satt en stund og leste blogger.

Da lå denne linken ute på Twitter - http://c4lpt.co.uk/top100tools/ - som er til 100 tools for learning som jeg kan finne masse nytt å teste ut. Det jeg gjør videre er å dele dette i mitt lærer nettverk på jobb via gruppen til ansatte på Oscarsborg. Deretter tipser jeg damer jeg vet er fart i – og det er en del. Jeg vet allerede nå hvem jeg skal vise denne bloggen til når den er skrevet.

Måten å bygge seg opp et nettverk er å opprette konto, sette seg inn i hvordan det brukes og så finne noen å følge.

http://delogbruk.wikispaces.com/Hva+er+og+hvordan+bruke+Twitter%3F – her er en god oppskrift på norsk på hvordan du setter i gang.

Når kontoen er laget kan du velge #discover og gå på Who to follow og deretter søke på relevante stikkord i søkefeltet.

Jeg valgte her realfag, og får da for eksempel opp Per-Arild Konradsen som er primus motor i FLL og Newton. Han kan det være greit å følge. Jeg følger ham allerede J

Ellers kom det opp to andre navn som kan være interessante å følge.

Men jeg tror ikke at hvis man driver innen byggfag finner noe spesielt nettverk på Twitter. Og det er synd – hvorfor deler ikke yrkesfagene mere her?

Her er et eksempel på hvordan jeg kan bruke Twitter til å få oppmerksomhet rundt et kommende arrangement. Men dette fordrer at jeg har noen som følger meg. Her har jeg kanskje ikke vært alt for flink – men har 92 stykker som per i dag ser det jeg skriver. Disse kan retweete det jeg skriver og da når jeg enda flere.

En måte å bruke Twitter er også å dra oppmerksomhet rundt egen blogg eller emner man ønsker å dra inn litt oppmerksomhet rundt.

Men akkurat når det gjelder å få oppmerksomhet rundt arrangementer ville jeg brukt Facebook og G+

For å få følgere er man nødt å skrive litt av og til – men jeg var lenge bare en som fulgte med. Litt for å venne meg til formen som er vanskelig for ei som like å bruke mange ord. Men etter hvert har jeg turt litt mer.

Et alternativ er å retweete andre. Det vil si at du videre sender noe du har lest på din twitter strøm.

Jeg har også valgt å følge noen nyhets strømmer fra for eksempel NDLA, IKT senteret, NKUL, NRK Skole, og ikke minst Kidsa Koder.

Twitter bruker jeg mot jobb, og du kan også følge det som måtte interessere deg. Når du selv kommer over noe lurt du kan tenke deg å dele, så kan du legge ut link. Leser du en blogg du synes er kjempebra så legger du ut en link.

Hvis du deltar på kurs og konferanser kan du dele det du opplever der og da med de som følger deg på nett.

For å få ekstra oppmerksomhet rundt ting brukes # - hashtags – pluss et ord. For eksempel bruker vi #kidsakoder når vi ønsker at oppmerksomheten skal være rundt dette.

Det som er om å gjøre er å få flest slike hasthags om dagen. Da har du fått mye igjen for det du tweeter. Her finner du de mest populære hashtaggene: http://hashtags.no/ Når du ønsker å søke på bestemte tema kan du søke på slike hashtag ord.

Nå er det bare å prøve – begynn i det små med å se hva de andre gjør, etter hvert kan du ta i bruk mer og mer – og til slutt blir du en racer twitter. Her i byen følger jeg Bård Arnøy som er en dyktig Twittrer. Han presenterer byen vår på en god måte! Det er også et poeng.

#no_er_det_sengetid hashtagg!

 • Comments(1)//blogg.mereteweb.com/#post12

Løse et problem

UtdanningPosted by Merete Bolstad Wed, October 16, 2013 00:08:06
Tar dette litt enkelt - en forespørsel fra en elev som er med i Norsk Folkehjelp - og samtalen gikk slik som dette:


Med tillatelse fra ugla, som er meg - og eleven Cristoffer Carolin som er en av mine mange flinke elever på IKT servicefag.

Jeg skal kjøre dette kurset på mandag - derfor har jeg det litt travelt med å få ferdig denne øvingen!

Men dette er et bevis på kommunikasjon for å løse egentlig de fleste problemstillinger i klassen - mellom lærer og elev. Vi tar også litt av det som er vanskelig å snakke om face-to-face. Og så følger vi opp med en samtale i RL.


 • Comments(1)//blogg.mereteweb.com/#post11

Tre nye PLN nettverk

UtdanningPosted by Merete Bolstad Wed, October 16, 2013 00:03:50
Yammer

Yammer er det sosiale nettverket som for meg først dukket opp via internsidene til Nordland Fylkeskommune. Som vanlig lurer jeg på hva det er, oppretter konto og meldte meg inn i ”rommet” til fylket. Der lå det en rekke meldinger. Disse meldingene var – hva er dette? Hva skal dette brukes til?? Og de personene som hadde skrevet der var like forvirret som meg. Hva var meningen med verktøyet. Hva skal det brukes til. Vi har ikke hørt noe fra ledelsen om hvor vidt dette skal brukes, i det hele tatt var det tilfeldig at jeg fant det. Retningslinjer eller styring er heller ikke satt. Tenkte for meg selv at dette ikke var spesielt nyttig på denne måten.

Jeg har nå vært inne og tittet igjen – og fremdeles ligger det akkurat de samme meldingene der.

I mai ble jeg invitert med i LKK nettverket (Lær kidsa koder) – og fikk vite at jeg måtte legge opp en bruker på Yammer og at jeg måtte logge meg på der – så skulle de koble meg til.

Tenkte vel mitt etter min tidligere erfaring. Men her snakker vi høyt interesserte IT folk som på det tidspunktet jeg meldte meg inn i gruppen allerede hadde laget retningslinjer og forskjellige grupper for hvordan dette skulle oganinseres. Jeg fikk en kort introduksjon i forhold til et eget dokuent som forklarte hva jeg burde gjøre. Det første var å bli medlem av de riktige gruppene – ikke nødvendigvis alle. Og man burde kjøre ”follow” på de brukerene man ønsket å knytte seg nærmere opp i mot. Her koblet jeg meg først opp mot lederen i nettverket og deretter opp mot han som inviterte meg. Deretter har det poppet opp folk som jeg på naturlig vis skal samarbeide med i dette nettverket. Det vil si de som driver med omtrent samme prosjekt som meg.

Dette nettverket har også en blogg som vi følger via www.kidsakoder.no

Her har jeg skrevet artikler og deltatt med informasjon om det prosjektet som min skole er med på.

Da er jeg over i det andre nye PLN nettverket jeg deltar i nå.

Lær kidsa koder

Den omtalte artikkelen er denne http://www.kidsakoder.no/2013/09/13/kidsakoder-elever-laerer-elever/ - del den gjerne på dine nettverk.

Dette er en wordpress blogg der jeg raskt ble en av bidragsyterne i form av at vi kjører vårt eget prosjekt.

Vi benytter elever på IKT servicefag som lærere ute i barneskolen for å lære og inspirere elevene til å satse på IKT og realfag. Dette gjennom å få lære å programmere.

Via dette nettverket treffer jeg de samme menneskene som er på Yammer, men enda flere siden dette også knytter opp de lokale gruppene. Her har Narvik ennå ikke vært så flinke, men det kommer fra den lokale gruppen også da de hadde møte nå i kveld.

Her beskriver og deler vi opplegg – og ideer. LKK nettverket er en ren dugnad av næringslivsfolk, og gjennom dette nettverket har jeg fått knyttet til meg en kjerne på 5-6 personer jeg vil ha nytte av i tiden som kommer. Lederen, en IKT servicefag lærer som meg som er blitt rådgiver, to entusiaster innen kodu cup som jeg lure på at min klasse skal være med på. Og hun som har satt opp og designet bloggen. Her tenker jeg masse informasjon innen webdesign som også er et interesse område.

LKK nettverket havner til slutt i grupper på Facebook – men der er jeg fra før.

Edmodo

Da vil jeg gå over på Edmodo som er et sosialt nettverk jeg vurderte som en erstatning for Facebook i skole hverdagen.

Det er rimelig likt bygget opp som Facebook – men er herlig reklamefritt. Kjører nå Adblock i Facebook slik at det er mulig å få «fred» der nå.

Jeg laget meg en profil og har satt opp et klasserom for klassen. Men å få klassen inn dit var ikke så enkelt. De er generelt glade i sin Facebook og liker ikke konkurrenten.

Det føles ennå fremmed å bruke dette sosiale nettverket, omtrent som G+ i starten - men det er fordi det ikke er bygget opp ennå - er heller ingen kontakter knyttet opp. Da blir det heller ingen aktivitet.
Må vurdere fra år til år hva jeg kan benytte - men kan være at vi må skille Facebook fra og bruke dette i skolesammenheng. Nettopp fordi elevene ikke har sine venner der - og da får bruke det til et rent skole nettverk. • Comments(1)//blogg.mereteweb.com/#post10
« PreviousNext »