Utdanning - dikt og strøtanker

Utdanning - dikt og strøtanker

Om min dagbok...

100% reklamefri blogg - med mine tanker fra år tilbake i tid i tillegg til mye skole stoff som jeg har jobbet med under bachelor, IKT og master studier.

Øving 3 - PLN Nettverk

UtdanningPosted by Merete Bolstad Sun, December 15, 2013 18:02:28
Målsetning - Målsetningen med å jobbe med cloud computing innen IKT servicefag er ganske innlysende.

Våre elever trenger å være på høyde med utviklingen og få en formell bekreftelse på noe av det de kan og bruker i hverdagen - satt inn i oppgave form.

Oppgaven baserer seg på at elevene skal få teste ut Dropbox, Google produktene, Samskrive, og andre sosiale medier.

Lærestoff - Oppgaven er hentet fra Whitepapers produsert av Digi.

Læringsaktiviteter - Elevene skal jobbe praktisk og deretter reflektere over stoffet. Her er sikkert en hel haug med teoretikere som støtter denne type arbeid, og mine kollegaer er gode å dytte dette inn i teoretiske rammer. Mens jeg i grunnen er mest interessert å klare å nå frem til elevene med stoffet. Om det fenger ser jeg når de jobber med det - for da vil de av elevene som har mest ADD / ADHD klare å jobbe konsentrert en stund. Da følger de andre på ;)

Opplegg for vurdering - Elevene ønsker karakter på oppgavene - derfor knytter vi det opp mot rapportskriving som gjør det lettere å vurdere det de har gjort. I rapportene får de i stor grad lov å bruke skjermdump for å dokumentere oppgaven sin. De har også mulighet å bruke Camtasia, Photostory og andre hjelpemidler for å vise hvordan de har løst oppgaven.

Oppgaven er delt i tre deler:


Praktiske oppgaver innenfor Cloud computing Del 1.

Som første oppgave skal dere installere og ta i bruk Dropbox:

Dropbox allows you to sync your files online and across your computers automatically.

  • 2GB of online storage for free, with up to 100GB available to paying customers.
  • Sync files of any size or type.
  • Sync Windows, Mac, and Linux computers.
  • Automatically syncs when new files or changes are detected.

I oppgaven som tilhører denne sekvensen skal dere svare på følgende:

1. Hva er det som gjør at Dropbox er en del av nettskyen?

2. Hva kan vi benytte Dropbox til?

3. Hvem vil du anbefale å bruke Dropbox?

4. Synkroniser din mobiltelefon ved hjelp av datamaskin og Dropbox - hva erfarer du?
Du må laste ned Appen til Dropbox og installere denne på din mobil.
(Forutsetter at alle i klassen har smart telefoner)

5. Nevn hvilke fordeler og ulemper benyttelsen av Dropbox medfører.

Praktisk bruk av Cloud computing - Del 2.

Google har en god del tjenester innen Cloud computing allerede.

Kan du nevne noen av disse?

Test ut Google document og gjør følgende oppgave:

Du får i oppdrag å lage en kort introduksjon av Google Document - hvordan den brukes - og hva nytteverdien kan være.

En av funksjonene til Google Document skal være at man skal kunne dele dokumenter innenfor en organisasjon - fortell hvordan det fungerer og vis hvordan i presentasjonen din. En måte å gjøre dette på kan være å dele et dokument mellom dere i grupper og vise fram skjermbilder på hvordan dette kan gjøres.

I stedet for å lage en vanlig presentasjon skal du bruke Camtasia eller tilsvarende program du har tilgjengelig på din maskin og kan kjøre gratis.

Denne presentasjonen skal du legge ut på Facebook gruppa til klassen der det blir en liten konkurranse på hvem som har laget den beste - og det blir en avstemming mellom dere i klassen.

Praktisk bruk av Cloud computing - Del 3. Vi ser på hva andre har av praktisk nytte av CC.

Denne oppgaven er i 2 deler, første del løses i grupper mens den siste oppgaven leveres individuelt.

Les bloggen til Jørn Klippersund og ser hva han synes om denne form for programvare tilbud på nett.

http://innbokskontroll.no/2010/10/03/alt-pa-nett-alltid/

Gå i grupper på 2-3 stykker og løs oppgaven ved å bruke samskrive - det betyr at dere kan gjøre denne oppgaven hjemme eller på skolen uten å sitte sammen. Link til samskrivnings dokumentet leveres som svar på oppgaven. Gjerne ved hjelp av en link til en felles Google Disk katalog.

1. Hva synes du om måten denne legen bruker nettskyen på - og tror du dette er vanlig i denne bransjen?

2. Hvilke andre nettsky løsninger finnes nå?

3. Hvilke løsninger bruker dere?

4. Nevn fordeler og ulemper for denne typen løsninger og hvordan du vil løse utfordringer som vil bli i en bedrift om alle ansatte kjører hver sine sky-løsninger.

5. Test ut en av backup løsningene som finnes i nettskyen av de som er gratis. Skriv en anbefaling ala en artikkel fra Hardware.no med terningkast.
Denne anbefalingen legger du ut på din Google + konto - der oppgaven er godkjent når undertegnede har vært inne og G+'et den :)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------
For alle tre oppgavene får dere lov å bruke kamerat hjelp over nett.
Betingelsen for å hjelpe hverandre er at dere bruker deres PLN nettverk og at dere gir en tilbakemelding på hvilke nett dere har brukt.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------
Egne notater:

Jeg bruker og er inspirert av Arne Krokans bok om smartere læring. Her benytter jeg meg av ideer og synes teorien bak passer til den type undervisnings opplegg jeg bruker.

Samtidig må vi for å få en fast form på undervisningen ha rammer rundt. Slik at på denne oppgaven ville jeg gitt en frist på tre uker - og anbefalt elevene å jobbe med en del per uke. Samtidig som dette har elevene andre oppgaver og fag som går fast. Vi ser at når vi slipper elevene med å jobbe med moduler der de selv skal bestemme tidsbruken - så ender det opp med skippertak rett før innlevering. Noe ala det jeg gjør nå :)

Jeg bruker It's learning som ramme, der jeg knytter leksjonen inn i timeplanen som kjøres med RSS mot Google Kalender og deretter synkes mot elevenes mobiler. Det bør gjøre det helt 100 sikkert at elevene får med seg hva som skal gjøres.

Dette er spesielt nyttig for de elevene som har bokstav diagnoser der jeg ser at de i større grad får med seg hva som skal skje på forhånd og deretter slipper urolighet i forbindelse med å grue seg eller usikkerhet rundt opplegg.

Å bruke PLN nettverk er en lettelse for elevene - men vi ser at de ikke takler sosiale medier når det dreier seg om de andre de har på lista si. Slik at egne sosiale nettverk som Yammer vurderes i forhold til å bruke dette i skolearbeid.

Her vil jeg gjøre en vurdering etter denne oppgaven er gjort - og bruke Yammer i en egen PLN oppgave som elevene skal få etter neste utplassering.

Det blir tredie gang jeg skal kjøre dette opplegget, første gang gikk det fint. I fjor fungerte det ikke og i år har jeg en helt ny elevmasse.
Derfor er jeg spent på hvordan dette vil gå og hvordan elevene vil løse oppgaven.

Den vil bli gitt i starten av januar, etter neste ukes prøve eksamen tror jeg det blir en fin oppgave å arbeide med litt praktiske oppgaver etter juleferien.  • Comments(1)//blogg.mereteweb.com/#post16