Utdanning - dikt og strøtanker

Utdanning - dikt og strøtanker

Om min dagbok...

100% reklamefri blogg - med mine tanker fra år tilbake i tid i tillegg til mye skole stoff som jeg har jobbet med under bachelor, IKT og master studier.

Refleksjon modul 1,2 og 3

UtdanningPosted by Merete Bolstad Wed, January 08, 2014 11:33:49
Modul 1 og 2
Padlet - er et fint verktøy for de som underviser i forhold til å vise "fremgang" i ting - historiske linjer, story line og denne typen ting. I forhold til å presentere seg selv syntes jeg det ble litt kunstig siden jeg har en egen nettside til det formålet.Padlet

Jeg trenger denne erfaringen for å få bevis på min kompetanse innen et fag jeg har holdt på med over en del år. I tillegg er dette ganske nært et kurs jeg har tatt på HIST som dreier seg om PLN nettverk. Dette går direkte inn i metoder på å bruke nettet til læring. I tillegg til egne personlige nettverk. Jeg planlegger å gjøre deler av undervisningen omvendt - har gjort en øving på dette. Og jeg holder på med å planlegge konseptet rundt en oppfølging av lærlinger under læretiden - som i dag er "manuell" med oppmøte. Noe som koster vel mye ressurser for skolen. Jeg er på twitter, instagram, picasa, facebook, snapchat osv... :) Jeg bruker del & bruk, itslearning, fronter, moodle. Jeg bruker Yammer og kidsakoder nettverket mv.


Modul 3 Hvilken erfaring du ønsker å reflektere over:

Deltok på videokonferanse men systemet som brukes i dette systemet fungerer ikke. En google hangout, skype eller et annet videokonferansesystem hadde vært bedre. Vi kastet bort mye tid. Vi var også bare 3 deltakere enda kursleder har gjort en undersøkelse på forhånd i forhold til passende tidspunkt. Som eKurs deltaker må man passe på å delta på det som legges ut når det er det som skal danne grunnlag for å løse oppgaver.

GotoWebinar har jeg brukt en del selv, og kan anbefale måten det legges opp på. Svært lite tekniske problemer med dette systemet.

I forhold til blogg ønsker jeg å bruke min egen - spesielt etter jeg var på eVET sine sider. Her var det etterlatenskaper etter forrige gang de har kjørt samme kurs på POLSK.. tror jeg. Jeg velger derfor å bruke egen side og oppgi link. Dette har jeg bedt dem å om å ta vekk da det er forvirrende for kursdeltakerne. Viktig å "vaske" nettbaserte kurs hvis man har fått et kopiert opplegg.

Konklusjonen vil være at jeg ville brukt et annet verktøy i kombinasjon med NDLA's samskrive verktøy i min egen jobb. Vi har ikke tid til å plages med det tekniske. Og det må være så intuitivt at hver enkelt lærer også klarer å håndtere systemet uten å være data ingeniør :)

  • Comments(1)//blogg.mereteweb.com/#post17