Utdanning - dikt og strøtanker

Utdanning - dikt og strøtanker

Om min dagbok...

100% reklamefri blogg - med mine tanker fra år tilbake i tid i tillegg til mye skole stoff som jeg har jobbet med under bachelor, IKT og master studier.

Gruppearbeid over nett

UtdanningPosted by Merete Bolstad Thu, March 20, 2014 14:12:08
* Personlig refleksjon om gruppearbeid
* Liste over tips og krav for effektivt gruppearbeid
* E-tivitet for gruppearbeid
* Lenker eller andre interessante funn fra denne modulen som du ønsker å lagre

Gruppe arbeid over nett er utfordrende - og ikke minst har det overrasket meg mange ganger at det blir som i det "virkelige" liv.

Som veileder på HIST i mange år skulle jeg hjelpe en del grupper som jobbet med et prosjekt der de skulle løse en database oppgave sammen. Vi satte sammen gruppene og koblet dem i sammen med skype og diskusjonsforum. Opplegget var ganske stramt satt sammen og det var en fastsatt fremdriftsplan. Vi hadde beregnet en stor del med selvstendighet i arbeidet og at dette skulle gå greit.

MEN

Utfordringene meldte seg da arbeidet startet. Hvem skulle ta ledelsen? Trengte gruppen en leder - ville det være best å bruke et demokratisk opplegg?

Gruppene ble uenige seg i mellom hvem som skulle ta ledelsen. Vanligvis er det vegring mot å lede noe - men her var gruppesammensetningen slik at vi i en gruppe hadde to naturlige ledere. Disse hadde grunnleggende ulikt syn. Hvordan administrere man avstemming når det er uenighet, og hvordan kommer man seg fram til en løsning i en diskusjon. De sedvanlige trollene skremmer mange til å tie. Får man med seg alle "stemmene"?

I gruppen som klikket best var det en del systematikere - disse hadde en dokumentasjon kjapt på plass og en arbeidsfordeling som så ut til å fungere med ett unntak. Medlemmet som ikke gjorde noe, eller var utilgjengelig. Her fordret det at alle bidrog ellers ville det bli et hull i kjeden.

Panikken kom når det nærmet seg del innleveringene og alle bidragene ikke hadde kommet inn ennå.

Det som skjer når mennesker skal samarbeide som i utgangspunktet er fremmede for hverandre er vanlig gruppepsykologi. Dette må vi ta hensyn til når vi lager oppgavene. Kan være at det er smart å lage en liten kartlegging av elevmassen før vi setter sammen gruppene. Mayer Briggs har en grei modell som ikke går alt for dypt. Her er om å sette sammen strukturerte, fremdrift orienterte, og utadvente personer med innslag av fornuftige introverte mennesker.

Som veileder må du hjelpe dem med å holde fremdriften. Og tilgjengeligheten blir høy om du ikke setter opp en milepæl plan som setter opp litt mer fastsatte møtepunkter. Du må passe på å avsette god tid på slutten av prosjektet... erfaringsmessig venter man dessverre litt for lenge før man setter i gang med oppgaven.

Det finnes nå avstemmingsverktøy i LMS systemene, som er nyttig å bruke i gruppe arbeid. Dette i tillegg til diskusjonsgrupper og mulighet for "live" diskusjoner hjelper. Samt tilgjengelighet på mail.

Moodle - Itslearning og Fronter har alle nødvendige verktøy for å få til det meste. Moodle er gratis og kan benyttes og settes opp av private kurs holdere. Noe undertegnede vurdere å gjøre for elevene jeg får til høsten. Dette vil bli en egen gruppeoppgave.

Det er forskjell på når gruppen er spredd over hele landet, og når gruppen har mulighet til å møtes. Med et par møter vil de få kjent hverandre litt på tennene, og hvis de er effektive vil de klare å få utført mange oppgaver på kort tid sammen. Men jeg har også sett grupper som har fungert utmerket på nett.

Like festlig hver gang når det kommer klager på andre kurs elever - vi som er veiledere kjenner jo disse bare over nett vi og :) Men nettikette og tale-regler må til for at dette skal gå greit. Konflikter må være mulig å løse. Følelsen av å lykkes ved godt resultat. Men har også hatt tilfeller der vi via logg har vært nødt å gi individuell tilbakemelding - da en felles løsning ikke var mulig.

Baserer mine teorier på tekster jeg har lært innen gruppepsykologi av Odd Rørvik, og masse erfaring innen gruppearbeid som utskremt veileder :)

  • Comments(0)//blogg.mereteweb.com/#post20