Utdanning - dikt og strøtanker

Utdanning - dikt og strøtanker

Om min dagbok...

100% reklamefri blogg - med mine tanker fra år tilbake i tid i tillegg til mye skole stoff som jeg har jobbet med under bachelor, IKT og master studier.

Digitale tester

UtdanningPosted by Merete Bolstad Mon, December 22, 2014 16:48:59

Om meg - fremdeles faglærer i IKT Servicefag på Narvik Videregående Skole, Nordland Fylkeskommune. Superbruker og veileder i Itslearning, i tillegg til en fot innenfor Moodle og Fronter.

Beskrivelse av en digital prøve i faget Virksomhetsstøtte: Fra UDIR:

Programfaget omfatter forbedring av arbeidsprosesser ved å bruke IKT. Bruk av IKT som bidrag til verdiskapning og omstilling inngår i programfaget. Programfaget omfatter kartlegging av IKT-kostnader, brukertilfredshet, kostnads- og nyttevurdering, og bruk av relevant regelverk og avtaler for IKT-løsninger.

I faget virksomhetstøtte følger vi den internasjonale standarden rundt ITIL (Information Technology Infrastructure Library)

Dette fører elevene rundt hele kvalitets sirkelen i forhold til målet i faget. Dette er en standard som er basert på fortrinnsvis større bedrifter, men vi har fått støtte fra den største IT bedriften i Nord Norge FUNN på at dette er det de ønsker elevene skal ha i "ryggsekken" sin. Fra lærerhold har jeg fått litt trykk siden jeg velger denne måten å gå inn i faget på. Men mener jeg har argumenter nok og erfaring fra bransjen selv til å sørge for at elevene skal ha best mulig grunnlag for å gå ut i arbeid få måneder etter de har hatt undervisningen.

Den testen jeg skal ta for meg er den jeg har laget som et sammendrag og test om hva elevene har fått med seg etter gjennomgangen av alle fasene i ITIL.


Tjenestestrategi: IT avdelingen kan tilby mange tjenester til sine kunder. Det er en del strategiske vurderinger som må skje før man bestemmer seg for hvilke tjenester man faktisk skal tilby.

Tjenestedesign: Når man har funnet ut hvilke tjenester man skal tilby, må man finne ut hvordan de skal lages og gjennomføre det.

Tjenesteovergang: Denne fasen innebærer å sette nye eller endrede tjenester ut i produksjon – la kunden få tjenesten.

Tjenesteadministrasjon: Når en tjeneste er tatt i bruk må den holdes i gang og kunden må få hjelp til å håndtere feilsituasjoner.

Kontinuerlig tjenesteforbedring: Man må hele tiden ha fokus på hva som kan gjøres for å forbedre tjenestene.


For hvert av disse temaene har jeg benyttet omvendt undervisning. Elevene får videoen et par dager før vi skal ha faget, og etter gjennomgang av dette får elevene en oppgave.

(Jeg har i etterkant sett at jeg er nødt å få til en test som skal gjøres før de kommer på skolen for å få en sjekk på at videoen er sett. Mine elever evner ikke å gjøre lekser - da er det skyrim, wow, lol osv som frister mer)

Testen ser ut som dette:


Spørsmålene er som dette:
1

Enten/eller

En undersøkelse er en fin metode for å registrere hvilken programvare og hvilke enheter som blir brukt

2

Enten/eller

Bedriften burde ikke registrere private programmer

3

Enten/eller

Hva er det viktigste med oppetid for brukeren?

4

Flervalgsoppgave

Hvorfor er det viktig å tenke på fremtidige behov når man skal få et nytt system?

5

Enten/eller

Et enkelt og brukervennlig IKT-system gjør bedriften mer sårbar mot oppsigelser

6

Flervalgsoppgave

Etter man har implementert et nytt system er det viktig å...

7

Flere svar

Hvorfor må man se på levetiden til en programvare?

8

Flere svar

Superbrukere er at man...

9

Flere svar

Hvilken metode kan vi benytte oss av i en mindre bedrift for å få tilbakemelding på IKT-støtte?

10

Flere svar

Driver og manualer finner vi ved å...

11

Flervalgsoppgave

Når bedriften skal kjøpe inn utstyr er det din jobb å ...

12

Flervalgsoppgave

Hvor lang tid har du på deg til å returnere en vare du ikke er fornøyd med?

13

Flervalgsoppgave

Hva står ITIL for?

14

Åpent svar

Nevn 4 fordeler med bruk av ITIL.

15

Åpent svar

Nevn noen ulemper ved bruk av ITIL.

16

Åpent svar

Hva er en tjeneste - forklar med egne ord

17

Åpent svar

Hva menes med en prosess? (Bruk egne ord)

Fordeler og ulemper

Fordelene ligger her i at jeg har en ferdig laget test som jeg kan kjøre hver gang jeg har faget.

Den består av mest selvrettede oppgaver, bare noen få oppgaver på slutten som må rettes manuelt. Det betyr at jeg får mer tid til elevene i timene og tiden på administrasjon går fortere.

Elevene foretrekker å gjøre oppgavene på data, da slipper de å skrive for hånd.

Elevene får samme refleksjon rundt stoffet som om jeg hadde laget en vanlig skriftlig prøve.

Jeg kan bruke variasjon som flervalg og sammenliknings oppgaver.

Fallgruven er egentlig at jeg egentlig aldri blir helt fornøyd og stadig ordner på opplegget for å gjøre det bedre. Det tar jo tid. Jeg jobber stadig med å forbedre spørsmåls stillingen slik at den skal være ADD, ADHD og dyslektiker vennlig.

Ellers er det få ulemper og så snart jeg viser dette til mine kolleger så "tar de av" i benyttelsen av opplegget selv.

Jeg benytter bare digitale tester i mine fag.  • Comments(1)//blogg.mereteweb.com/#post22