Utdanning - dikt og strøtanker

Utdanning - dikt og strøtanker

Om min dagbok...

100% reklamefri blogg - med mine tanker fra år tilbake i tid i tillegg til mye skole stoff som jeg har jobbet med under bachelor, IKT og master studier.

Åpent innhold

UtdanningPosted by Merete Bolstad Mon, January 26, 2015 12:32:06

Kontekst: Jeg er da faglærer på IKT servicefag og har fag som Virksomhetstøtte og Bruker og driftstøtte. I faget Virksomhetstøtte har jeg gått bort i fra NDLA som blir litt for generell. Her har jeg skreddersydd et opplegg med ITIL som er knyttet opp mot ungdomsbedriften vi kjører hvert år.

Målet for denne opplæringen er at elevene skal forstå hvordan IKT i forskjellige bedrifter fungerer. Samtidig så er det viktig at de forstår utfordringen i å ha god kvalitet i alle ledd i bedriften.

Måten de lærer dette best på er ved egen erfaring.

Det jeg bruker i dette faget er www.ungdosmsbedrift.no som «litteratur» for ungdomsbediften.

Dette følges opp med konkrete oppgaver i forhold til ungdomsbedriften som skal ende i registrering i Brønnøysundregistrene.

Bedriften driver hvert år med IKT tjenester som helpdesk, kurs og arrangementer.

Denne delen av faget bruker jeg inn under Programfag fordypning for å få nok timer.

I Virksomhetstøtte har jeg laget filmer på Youtube som ligger åpent tilgjengelig. Foreløpig er ikke kvaliteten så bra at jeg føler jeg kan sette noen begrensninger i bruk – men er personlig for å dele mest mulig gratis. Hvis noen har nytte av det jeg lager, så versågod bruk. Men si gjerne i fra hvis du forbedrer stoffet.

I dette faget jobber vi slik at vi kjører en del teori i starten – deretter jobber vi i praksis mot helpdesken vår.

Undersøkelser lager vi ved hjelp av Google produktene eller ved hjelp av Itslearning gjennom et prosjekt.

Vi bruke Spiceworks programmet som er gratis for å kjøre helpdesk og som er knyttet opp mot vanlige helpdesk programmer som man må betale for. Det baserer seg på å registrere timer, ticket og historikk på vanlig måte.

Vi fakturerer ved hjelp av Faktura Larsen som er en gratis liten pakke for å lage fakturaer. I seg selv supert til mindre bedrifter – og ungdomsbedrifter.

Det finnes mye stoff om ITIL på nett, men det meste er på engelsk. Har derfor gjort dette mer til eget.

Ut i fra henvendelsene til helpdesk – lager elevene statistikk – her brukes ingen spesielle verktøy.

Når vi er i gang gjør vi løpende vurdering og forbedring av helpdesk.

Det vi tjener mest på er å kjøre kurs for eldre, arrangere bursdager med Minecraft EDU og klassetreff.

Ellers i generell undervisning bruker jeg NDLA, Del og bruk, Kahns akademi, Kidsakodernettverket, og egne nettverk. Vi setter oss blant annet inn i Moodle som er et meget sterkt LMS system for å undervise lærere i Narvik kommune.

Bruker bare ett system som jeg har vært nødt å betale for og det er Camtasia – som jeg nå har funnet ut kan erstattes med andre systemer som er gratis, men litt vanskeligere å sette opp.

Kvaliteten på det jeg lager selv er såpass lav ennå at jeg ikke ønsker å begrense deling. Men ser for meg å bruke cc lisens etter hvert. Det være seg hvis skolen ønsker å gjøre dette til "vårt". Ser for meg at jeg får lov å reklamere for skolen også, noe som ikke helt er avgjort nå.

Jeg ønsker stadig å forbedre kvaliteten og innføre nye metoder. Det som er viktig er å få teste ut måter å gjøre undervisningen levende på. Omvendt undervisning er en god måte. Elevenes egen planlegging er en annen metode jeg bruker nå - med vekslende resultat. Elevene må ha en høy grad av modenhet for å fikse denne arbeidsmetoden.
Var også redd for å miste elever, at de ble sittende hjemme i stedet for å komme på skolen. Tror faren for å miste elever er større om man drukner dem i teori.

Jeg ønsker å få ITIL inn i NDLA konseptet - når jeg er ferdig med dette studiet får jeg tid til å drive enda mer med lobby ;)  • Comments(0)//blogg.mereteweb.com/#post23