Fra sorg til glede og litt utdanning

Fra sorg til glede og litt utdanning

Om min dagbok...

100% reklamefri blogg - med mine tanker fra år tilbake i tid. Nå fremover kommer det nok noe som er relatert et fag jeg arbeider med - der blogging er en del av selve faget. Men jeg har ikke hjerte til å slette tankene jeg har hatt. De var og er en stor del av meg og vil også være det i fremtiden.

Resultat etter kjøring av digital test

UtdanningPosted by Merete Bolstad Mon, March 16, 2015 12:15:22

Da har jeg realisert og utført den digitale testen på klassen min og fått inn resultatene. Etter en kjapp gjennomgang av de åpne spørsmålene har elevene fått tilbakemelding på testen og kan se sin egen besvarelse i forhold til poeng.

Her var det to svar som var riktig og kandidaten har valgt bare det ene svaret.

Rapportene man kan kjøre ut i etterkant for å se på hvordan helheten er blitt, er fine. Her er to eksempler:

Karakterfordeling på prøven, jevnt over et godt resultat.


Besvarelse på et enkel spørsmål - og det ser ut til at jeg har klart å få inn noen holdninger til elevene i forhold til oppetid i nettverk.

  • Comments(0)//blogg.mereteweb.com/#post24