Utdanning - dikt og strøtanker

Utdanning - dikt og strøtanker

Om min dagbok...

100% reklamefri blogg - med mine tanker fra år tilbake i tid i tillegg til mye skole stoff som jeg har jobbet med under bachelor, IKT og master studier.

Spill i undervisning

UtdanningPosted by Merete Bolstad Thu, November 13, 2014 00:20:53

I forbindelse med faget IKT i læring på Høgskolen i Sør Trønderlag er oppgaven denne gangen å skrive blogg. For de som ikke har blogg, skal de opprette en.

Vi skal skrive om noe som opptar oss i undervisningen – og jeg skal ta for meg det å bruke spill i undervisningen på skolen. Jeg jobber på VG2 – men oppleggene jeg skriver om kan brukes på alle trinn.

Jeg har testet ut noe som heter Minecraft EDU – det er Minecraft omformet slik at det skal passe til undervisning.

Uten mål, mening eller en spesiell oppgave fungerer det ikke – da blir det bare målløs spilling slik de var vant med fra før. Ingen refleksjon, ingen læring.

Da vi skulle teste ut hvordan det tekniske fungerte i et LAN – fikk vi det greit til etter en times tid, for at elevene falt inn i sine vaner med å stjele hverandres verktøy, ødelegge stigen- slik at ingen kom seg opp og noen fant det formålstjenlig å grave ned læreren sin :P

Men da jeg satte opp en bestemt case – en oppgave som skulle løses ble det en helt annen fart.

La oss si at vi på jorden har klart å ødelegge alt og alt ligger under vann, i fremtiden. Det eneste som stikker over vannet er Mount Everest. Der er det noen som har vært lagt i søvn i 200 år – og når de våkner så er alle borte. Det er ett tre igjen, det er masse vann, det er mulig å skaffe seg mat og det er mulig å drive gruvedrift.

Oppgaven heter Resque from Everest – og er en av de ferdige verdenene / oppgavene man kan kjøre i Minecraft EDU. Poenget blir å se om man kan dyrke frem planter, for å få luft. Finne jern for å bygge romskip, skaffe mat for å gi føde til de som har overlevd. Her er det viktig å dele oppgaver, lete, finne og samarbeide. Finner du jern, så snakker du med alle – og alle hjelper til. Etter hvert begynner det å bli hus, hager, åkrer, mer luft og mer land.

Tanken bak er å tenke miljøvern, hvordan endte vi opp der. Det gir refleksjon.

Det ligger mange oppgaver i basen allerede, og du står fritt til å lage din egen verden.

Oppi dette er læreren som styrer spillets gang. Er det noen som tuller, ja da kan du «fryse» ham/henne. Er det noe som mangler så kan elevene spørre – du stiller betingelser og de kan få det de trenger.

I fag som historie kan det brukes til å lage historiske bygninger. I RLE faget har jeg sett det brukt til å lage bygninger som avspeiler epoken religionene har oppstått.

I matematikk brukes det i trigonometrien. Spillet er ypperlig til prosent og brøk regning – det er bare å sette opp utfordringene – og la elevene gå ei løype av beregninger.

I språkfag kan det brukes til å samarbeide på engelsk. Det er bare å bruke den engelske varianten av spillet. Det betyr at alt som brukes av verktøy og innhold er på engelsk.

Når vi så går videre og ønsker dette brukt for å lage en liten programmeringspire – så er det mulig å bruke turtles – det er Minecraft roboter som kan programmeres. Her kan du lage deg roboter som kan løse mange oppdrag. Dette kan relateres til samlebånd prinsippet. Hvorfor grave selv når du kan la roboten grave. Hvorfor måke sne – når roboten kan. Her lærer de i prinsippet hvordan program bygges opp og hva som ligger i bunnen på de fleste duppedittene vi har rundt oss i dag. Alt fra PC til mobil, til musikkspiller til tv.

Når vi har teste mulighetene her – kan vi gå videre til neste EDU pakke, her vil det lages mye fremover. Og det fine er at lærerne som lager dette, de deler – helt gratis.

Det som blir neste steg – er å lage en egen verden – tilpasset de fagene jeg underviser – og se hvordan det kan gjøres mer utfordrende med å «spille» seg fram til løsninger.  • Comments(2)//blogg.mereteweb.com/#post21

Gruppearbeid over nett

UtdanningPosted by Merete Bolstad Thu, March 20, 2014 14:12:08
* Personlig refleksjon om gruppearbeid
* Liste over tips og krav for effektivt gruppearbeid
* E-tivitet for gruppearbeid
* Lenker eller andre interessante funn fra denne modulen som du ønsker å lagre

Gruppe arbeid over nett er utfordrende - og ikke minst har det overrasket meg mange ganger at det blir som i det "virkelige" liv.

Som veileder på HIST i mange år skulle jeg hjelpe en del grupper som jobbet med et prosjekt der de skulle løse en database oppgave sammen. Vi satte sammen gruppene og koblet dem i sammen med skype og diskusjonsforum. Opplegget var ganske stramt satt sammen og det var en fastsatt fremdriftsplan. Vi hadde beregnet en stor del med selvstendighet i arbeidet og at dette skulle gå greit.

MEN

Utfordringene meldte seg da arbeidet startet. Hvem skulle ta ledelsen? Trengte gruppen en leder - ville det være best å bruke et demokratisk opplegg?

Gruppene ble uenige seg i mellom hvem som skulle ta ledelsen. Vanligvis er det vegring mot å lede noe - men her var gruppesammensetningen slik at vi i en gruppe hadde to naturlige ledere. Disse hadde grunnleggende ulikt syn. Hvordan administrere man avstemming når det er uenighet, og hvordan kommer man seg fram til en løsning i en diskusjon. De sedvanlige trollene skremmer mange til å tie. Får man med seg alle "stemmene"?

I gruppen som klikket best var det en del systematikere - disse hadde en dokumentasjon kjapt på plass og en arbeidsfordeling som så ut til å fungere med ett unntak. Medlemmet som ikke gjorde noe, eller var utilgjengelig. Her fordret det at alle bidrog ellers ville det bli et hull i kjeden.

Panikken kom når det nærmet seg del innleveringene og alle bidragene ikke hadde kommet inn ennå.

Det som skjer når mennesker skal samarbeide som i utgangspunktet er fremmede for hverandre er vanlig gruppepsykologi. Dette må vi ta hensyn til når vi lager oppgavene. Kan være at det er smart å lage en liten kartlegging av elevmassen før vi setter sammen gruppene. Mayer Briggs har en grei modell som ikke går alt for dypt. Her er om å sette sammen strukturerte, fremdrift orienterte, og utadvente personer med innslag av fornuftige introverte mennesker.

Som veileder må du hjelpe dem med å holde fremdriften. Og tilgjengeligheten blir høy om du ikke setter opp en milepæl plan som setter opp litt mer fastsatte møtepunkter. Du må passe på å avsette god tid på slutten av prosjektet... erfaringsmessig venter man dessverre litt for lenge før man setter i gang med oppgaven.

Det finnes nå avstemmingsverktøy i LMS systemene, som er nyttig å bruke i gruppe arbeid. Dette i tillegg til diskusjonsgrupper og mulighet for "live" diskusjoner hjelper. Samt tilgjengelighet på mail.

Moodle - Itslearning og Fronter har alle nødvendige verktøy for å få til det meste. Moodle er gratis og kan benyttes og settes opp av private kurs holdere. Noe undertegnede vurdere å gjøre for elevene jeg får til høsten. Dette vil bli en egen gruppeoppgave.

Det er forskjell på når gruppen er spredd over hele landet, og når gruppen har mulighet til å møtes. Med et par møter vil de få kjent hverandre litt på tennene, og hvis de er effektive vil de klare å få utført mange oppgaver på kort tid sammen. Men jeg har også sett grupper som har fungert utmerket på nett.

Like festlig hver gang når det kommer klager på andre kurs elever - vi som er veiledere kjenner jo disse bare over nett vi og :) Men nettikette og tale-regler må til for at dette skal gå greit. Konflikter må være mulig å løse. Følelsen av å lykkes ved godt resultat. Men har også hatt tilfeller der vi via logg har vært nødt å gi individuell tilbakemelding - da en felles løsning ikke var mulig.

Baserer mine teorier på tekster jeg har lært innen gruppepsykologi av Odd Rørvik, og masse erfaring innen gruppearbeid som utskremt veileder :)

  • Comments(0)//blogg.mereteweb.com/#post20

Refleksjon over de enkelte moduler i VETeL_NO kurset

UtdanningPosted by Merete Bolstad Thu, March 13, 2014 14:47:49
Nr Kompetanser Bevis/ oppnådd i hvilke moduler. Tilbakemelding
1 Intro og oppvarming Sette e-læring inn i en yrkesfaglig sammenheng - Padlet - kjekt verktøy for story-line.
2 Kompetanse utvikling Innen dette faget har jeg en del å basere meg på fra HIST.
3 Utforske eLæring Har vært heldig og deltatt og laget e lærings aktiviteter. Slik at jeg har feks sett hvordan gruppe arbeid over nett KAN fungere på alle måter.
4 Utforme eTivitet Utviklet og fikk tilbakemelding på egen e-tivitet - som er et interaktivt kurs om datasikkerhet. Andre kursdeltakere hadde laget et godt opplegg på Apache, MySQL og databaser. Konkret og god oppgave.
5 Utvikle e-læringsressurser Laget en instruksjons film - foretrekker dette fremfor bare å ta opp undervisning. Bedre med redigert innhold og kapitler for å jobbe mer strukturert. Lagt ut min første film på Youtube :P
6 Nettressurser, deling og evaluering Creative Commons lisensiering - nytt for meg som har basert meg på TONE innen kildekritikk. Må se på hvordan det virker andre "veien" når man selv skal dele ressurser på nett. Er personlig for full deling av ressurser så fremt man får stå i "rulleteksten". Har her pinn'et de nett ressursene jeg syntes var nyttig.
7 Motivasjon
8 Gruppe arbeid
9 Moderering av diskusjonsformu på nett
10 Kursleders rolle


  • Comments(0)//blogg.mereteweb.com/#post19

En god videopresentasjon

UtdanningPosted by Merete Bolstad Sat, March 08, 2014 17:12:14
Det jeg først og fremst tenker på er hvordan det ikke bør være - mobiltelefonen ringer, foreleser klør seg i håret ... eller på leggene med føttene oppå et kateter (opplevd dette selv) Foredragsholderen bør være godt forberedt og hvis det skal være bilder av vedkommende bør det være litt nøytralt antrekk - rommet bør være ryddet og selve leksjonen like godt planlagt som i vanlig undervisning. Jeg er ikke så glad i bare opptak av undervisningen uten redigering. Jeg mener at gode opplegg bør være redigert og enkelt å manøvrere i for brukeren i etterkant.

Jeg lager meg en oversikt over det jeg skal snakke om - en wireframe kan brukes skjønt det egentlig brukes til å lage ramme rundt en hjemmeside.

Lager et manus klart og forbereder det jeg skal vise frem. Det kan være helt konkrete tekniske ting eller software.

Så spiller jeg det inn i flere omganger - legger tekst på og redigerer i et videoredigerings program.

For andre yrkes retninger kan man også benytte seg av video sekvenser til å ha noe for at elevene skal kunne repetere og se på forklarings sekvenser. Jeg skal forsøke meg på noe annet enn IKT i den videre oppgaven for å se om vi har noen muligheter her vi ikke har tatt i bruk :)

  • Comments(0)//blogg.mereteweb.com/#post18
« PreviousNext »