Utdanning - dikt og strøtanker

Utdanning - dikt og strøtanker

Om min dagbok...

100% reklamefri blogg - med mine tanker fra år tilbake i tid i tillegg til mye skole stoff som jeg har jobbet med under bachelor, IKT og master studier.

Resultat etter kjøring av digital test

UtdanningPosted by Merete Bolstad Mon, March 16, 2015 12:15:22

Da har jeg realisert og utført den digitale testen på klassen min og fått inn resultatene. Etter en kjapp gjennomgang av de åpne spørsmålene har elevene fått tilbakemelding på testen og kan se sin egen besvarelse i forhold til poeng.

Her var det to svar som var riktig og kandidaten har valgt bare det ene svaret.

Rapportene man kan kjøre ut i etterkant for å se på hvordan helheten er blitt, er fine. Her er to eksempler:

Karakterfordeling på prøven, jevnt over et godt resultat.


Besvarelse på et enkel spørsmål - og det ser ut til at jeg har klart å få inn noen holdninger til elevene i forhold til oppetid i nettverk.

  • Comments(0)